เอา Google Sheet พ่วง BigQuery คนเขียนสูตร Sheet ก็ง่ายละ ข้อมูลก็อัพเดตตลอดเวลา

เอา Google Sheet พ่วง BigQuery คนเขียนสูตร Sheet ก็ง่ายละ ข้อมูลก็อัพเดตตลอดเวลา

img-blog-Google-Sheet-BigQuery

ในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้เราจะสามารถใช้ Google Sheet เชื่อมต่อกับ Google BigQuery ซึ่งเป็น Cloud Database เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ฟังค์ชั่นของ Google Sheet วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล โดยความสามารถนี้จะมีอยู่ใน G Suite แพ็คเกจอยู่ใน Business, Enterprise และ Education

BigQuerySheet

โดยจำนวนของข้อมูลที่จะดึงมาจาก BigQuery จะมีจำนวน 10,000 แถว และเราสามารถใช้ฟังค์ชั่นต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • Explore Feature ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่ใช้ AI ในการดึงข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง macro หรือฟังค์ชั่นคำนวณของ Google Sheet
  • สร้างแผนภูมิ
  • Pivot Table

และสิทธิ์ทั่วไปที่เรากำหนดให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถใช้ฟังค์ชั่นอีกด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อะไรที่เรากำหนดให้เขา ซึ่งข้อดีในการใช้งาน Google Sheet ร่วมกับผู้อื่นคือ

  • คนที่เราทำงานและแชร์ Google Sheet จะคุ้นเคยและใช้งานง่ายกว่าการเขียนคำสั่งดึงข้อมูล (SQL)
  • ข้อมูลไม่มีการซ้ำซ้อนเพราะมีแหล่งข้อมูลจากแหล่งเดียว
  • ข้อมูลมีกาสรอัพเดตทั้งตัวรายงาน และ Dashboard ที่มีการใช้งานข้อมูล

ข้อได้เปรียบอีกอย่างของการใช้ Connector เชื่อมต่อ BigQiuery เข้ากับ Google Sheet คือเราสามารถใช้ Apps Script และ macro reorder ตั้งเวลาในการอัพเดตข้อมูลในกรณที่ฐานข้อมูล BigQuery มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ถูกดึงและแสดงบน Google Sheet ก็จะมีการอัพเดตตามไปอีกด้วย

บทสรุป

เราเห็นแนวโน้มของการเชื่อมโยงผลิคภัณฑ์ระดับองค์กรอย่าง Big Query กับผลิตภัณฑ์ทีี่เหมือนเครื่องใช้สำนักงานอย่าง Google Sheet ทั้งนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์กับผู้ที่คุ้นเคยกับการเขียนสูตรคำนวณ Google Sheet แต่ได้ทำงานบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา